Fire Tree

Since it is February, the month of Love, let me speak in the language of love.  What better way to do this is to write my English poem in my own native language Tagalog.  I will also attach the English version.  Here it is?

May Puno ng Apoy

May puno ng apoy

Na nagniningas sa puso ko

Ang ningas na ito ay maligalig at sakdal init

Ramdam ko pa ang mga dampi ng iyong halik

Na naninibugho sa iyong maamong pagsuyo

Ngunit ang aking isipan ay naguguluhan sa kung paano susuko sa tuluyan

Ipikit mo ang iyong mga mata at maaaninag mo ang walang hanggang ningas

Naramdaman mo ba ang tibok nito?

Para sa iyo lamang

Ang mga bituin sa aking mga mata

Ay dahil sa iyo.

At kung alam mo lang

Ang misteryo ng iyong presensiya ay tulay

Ng Ngayon at Magpakailanman.

 

 

Fire Tree in Me

There is a fire tree burning

Inside my heart for you

This flame is burning deeply

I still feel the sensation of your kiss

And longing for your gentle caress

But my mind still struggling in complete surrender

Close your eyes, you will see eternal flame

Do you feel the beatings of it

For you

The stars twinkling in my eyes

Because of you

If you only knew

The enigma of your presence bridges

Now and Forever.

 

 

Happy Hearts Month everyone!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s